Τομέας Επιθεώρησεων Ελληνικών Πλοίων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΑΣ.